איך נוכל לעזור?
< לאחור
מקומך כאן:
הדפס

איך לטפל בעסקת אשראי שהוכחשה

מה עושים כאשר מתקבלת הודעה על ביטול/הכחשת עסקה?

כאשר מתקבלת הודעה על ביטול/הכחשת עסקה נדרש לבצע רישום במערכת על מנת שמאזן התשלומים יהיה מעודכן.

איך נבצע את הרישום?

1. נאתר את העסקה הרלוונטית בחלונית גביה ממסך בניינים פעילים או יחידות.

2. נסמן את שורת הגביה של העסקה המוכחשת ונלחץ למטה על לחצן “החזר תשלום”.

3. בהודעה שתעלה “האם ברצונך לבצע זיכוי בכרטיס אשראי? נסמן “לא” , היות ולא מוחזר כסף בפועל.

4. במסך גביית תשלום יש למלא את הפרטים בהתאמה – תאריך פירעון – ע”פ העסקה המקורית, סכום העסקה במינוס, צורת תשלום – כרטיס אשראי-אמצעי חיצוני, הערות – סיבה “הכחשת עסקה” ולסיום אישור.

5. כעת תיפתח חלונית שיוך התשלומים בה נבחר את החודש הרלוונטי אליו נשייך את היתרה במינוס. שדה יתרה לשיוך יתאפס.

לסיום, יש לחזור לטבלת תשלומים חודשיים של היחידה לוידוא יצירת החוב מחדש.

לסיכום

כדאי לטפל בהכחשת עסקאות במהירות כדי לשמור על מצב נתונים עדכני של יתרת חשבונות לתשלום וגביה וגם למנוע התפתחות אי הסכמות מיותרות עם דיירים ולשמור על יחסי עבודה תקינים וטובים. 

תוכן עניינים