תיאור

מנוי בילדאפ לשנה עד 5 בניינים. ניתן לבטל רק ב 30 יום הראשונים בלבד