איך נוכל לעזור?
< לאחור
מקומך כאן:
הדפס

ניתוב קריאות ושליטה בתחומי תחזוקה

לבקשת הרבה לקוחות לניתוב אוטומטי של קריאות שירות לאנשים שונים בתחומי תחזוקה שונים, וגם הצורך לשלוט בתחומי התחזוקה המוצגים באפליקציה לדיירים (כי לא כולם רוצים לאפשר את כל השירותים לדיירים או שזה לא רלוונטי לבניינים מסוימים), הוגדרו הצרכים הבאים:

נוספו תחומי תחזוקה חדשים:

 1. ריהוט
 2. אחזקת מבנה
 3. תוכנה
 4. טונרים למדפסות
 5. מכונות צילו
 6. מולטימדיה

שליטה בתחומי תחזוקה המוצגים באפליקציית דיירים

בתפריט הגדרות מנהל -> טבלאות מערכת -> תחומי תחזוקה
תוצג הטבלה להלן:

בטבלה אפשר לשלוט עבור כל תחום האם להציג אותו באפליקציה לדייר או לא. שימו לב שהגדרה היא גורפת לכל הבניינים, אך ניתן להגדיר החרגות על ידי לחיצה על “הגדרה פרטנית” באמצעות החלון המוסבר בסעיף הבא.

ניתוב קריאות שירות לפי תחום תחזוקה

(רק מתוך האפליקציה)

בחלון זה, שנפתח עבור כל תחום תחזוקה בנפרד, ניתן להגדיר לכל בניין:

 1. האם התחום יהיה מוצג באפליקציה עבור בניין זה
 2. האם להגדיר אחראי מיוחד לתחום התחזוקה כאשר נפתחת קריאת שירות (היום קריאות מוקצות באופן אוטומטי למנהל התחזוקה)

“אחראי כללי” – הגדרה לכלל הבניינים.

אם מוגדר שם משתמש – כל הקריאות בתחום זה ינותבו אליו. אלא אם לבניין מוגדר אחראי פרטני

אם לא מוגדר משתמש – הקריאות ינותבו למנהל תחזוקה, אלא אם הוגדר אחראי פרטני

כלומר סדר החשיבות הוא:

 1. אחראי פרטני לבניין
 2. אחראי כללי
 3. מנהל תחזוקה של הבניין

כדי להוסיף בניין להגדרה פשוט מוסיפים לו שורה בטופס

בהצלחה!

תוכן עניינים