איך נוכל לעזור?
< לאחור
מקומך כאן:
הדפס

איך מטפלים בגביית תשלום אחר ממיסי ועד שגרתיים?

דייר משתמש בחדר דיירים וצריך לשלם על השירות.

אם כך, כיצד גובים על השירות מבלי להזדקק להפקת מסמכים ורישום מסורבל?

נוהל לחיוב קל ומהיר של חיובים אחרים

  1. נגדיר בהגדרות מערכת שעל כל הזמנת חדר דיירים – תיפתח פניית שירות במערכת
  2. לפתוח מסך יחידות בבניין, לבחור את הדירה שיש לחייב.
  3. ללחוץ על לחצן על עדכון מיסי ועד, ובחלון מיסי ועד שיפתח, משמאל נבחר חודש אחר.
  4. בשורה שנפתחה, ללחוץ על שדה תשלום, ובטבלה שנפתחת להזין בשורה הראשונה את הסכום, ואת תיאור החיוב וללחוץ על סגור לאישור.
  5. לגביית התשלום, לחזור למסך יחידות, לוודא שהיחידה מסומנת וללחוץ על לחצן גביה.
  6. במסך הגבייה שנפתח, ללחוץ על גביה חדשה.
  7. לבחור את שם המשלם מימין למעלה ולבחור בטבלת הסכומים לתשלום, את השורה המתאימה לחיוב (עם התיאור שהוכנס בעת הקמת החיוב).
  8. לסיום הפעולה, לבחור את אמצעי התשלום המבוקש, להשלים את פרטי אמצעי התשלום וללחוץ אישור לביצוע הגביה.
  9. המערכת תפיק אישור תשלום שניתן לשלוח למשלם במייל, או לשמור כקובץ למחשב.

סיכום

כך ניתן לגבות חיובים ייחודיים לדירה בנפרד מתשלומי מיסי הוועד הכלליים.

עדכון מיסי ועד

חלון מיסי וועד

מסך גבייה
תוכן עניינים