מיזם חדש של עיריית תל אביב לדירוג חברות ניהול. מטרת המיזם לתת כלי לדירוג חברות ניהול ולסייע לועד הבית לבחור חברת ניהול המתאימה לו.

המיזם מבוצע על ידי החברה הכלכלית של עיריית תל אביב-יפו “עזרה וביצרון” בשיתוף חברת הייעוץ COR שהקימה את הדירוג.
חברות אשר יעברו מבדק יוכלו לקבל את דירוג האיכות מתוך 3 אפשריים ד-1 ד-2 ד-3.

לפרטים נוספים:

דף מידע באתר “עזרה וביצרון” בקישור כאן

מצגת מידע לועדי בתים וחברות ניהול

שירותים קשורים: